Sökün Gümrük
MEVZUATLAR

Genelgeler

 • 2016- 11 Sayılı Genelge, İstisnai Kıymet Sözleşmelerinde Damga Vergisi

  genelge
 • 2016- 13 sayılı Genelge, özet Beyan Uygulaması

  genelge
 • 2016-5 Sayılı Genelge RYKGM - U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması

  genelge
 • 2016-14 sayılı Genelge, Hariçte İşleme Rejiminde Fatura Kullanımı

  genelge
 • 2016-15 Sayılı Genelge - YGM Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

  genelge

Tebliğler

 • İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ (No 2016- 8)

  genelge
 • İthalatta Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ (No 2016- 2

  genelge
 • İthalatta Korunma önlemlerine İlişkin Tebliğ (No 2016- 4)

  genelge
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

  genelge
 • özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No 34)

  genelge

Kanunlar

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

  genelge
 • 6545 sayılı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  genelge
 • Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  genelge
 • Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  genelge
 • Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  genelge

Yönetmelikler

 • Garanti Belgesi Yönetmeliği

  genelge
 • Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

  genelge
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

  genelge
 • Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etken

  genelge
 • Türk Petrol Kanununu Uygulama Yönetmeliği

  genelge
 • Tasfiye Tüzüğü

  genelge